Usluge

Primjeri upita

Geodeti, Upis u katastar
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, dva su objekta na istoj parceli. Jedan je vikendica (prizemlje 50 m2, kat 50 m2) od m2, a drugi garaža koja je prenamijenjena u apartman, površine 26 m2. Sve je legalizirano. Potreban mi je geodet za upis ovih objekata u katastar. Adresa je ulica Franje Tuđmana, Turanj (Sveti Filip i Jakov). Očekujem Vašu ponudu.
Geodeti, Parcelacija
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Potrebna mi je: 1. terenska izmjera i izrada prijedloga parcelacije, te podnošenje zahtjeva za ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za novoformiranu česticu koja bi se formirala od dijela k.č. /1 i dijela k.č. /4 k.o. Kupinečki Kraljevac 2. izrada parcelacijskog elaborata (za provedbu u katastru i zemljišnim knjigama) za formiranje nove građevne čestice, sve prema pravomoćnom Rješenju o utvrđivanju građevne čestice 3. izrada prijavnih listova za evidentiranje podataka o zgradama (upis zgrade u katastar i zemljišne knjige) prema pravomoćnom Rješenju o izvedenom stanju kao sastavni dio parcelacijskog elaborata
Geodeti, Upis u katastar
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, trebam geodeta za kraj ovog tjedna. Postupak legalizacije je proveden, ali treba utvrditi površine odnosno međe za pojedine čestice u katastarskoj općini Omiš. Naime, kuća se nalazi na k.č. z. k.o. Omiš, ali u gruntovnici se vodi na k.č. /7, kč /8, kč /1 kč.-/10. S obzirom da nije usklađeno stanje u gruntovnici i katastru, trebalo bi se provesti usklađenje. Molim Vas ponudu. Srdačan pozdrav.
Geodeti, Upis u katastar
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, radi se o stambenom prostoru i gospodarskoj zgradi (štali). Objekt ima građevinsku dozvolu, potrebno je samo napraviti ucrtavanje objekta. Katastarska općina je Dežanovac, a broj kat.čestice /5, /4, /1. Broj posjedovnog lista je . Očekujem Vašu ponudu. Za sve dodatne informacije stojim na raspolaganju. Lijepi pozdrav,
Geodeti, Upis u katastar
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, nakon legalizacije objekta (kuća) na lokaciji Bakarac , grad Kraljevica i plaćenih svih pristojbi, potrebno je legaliziranu nekretninu upisati u katastar. Iz navedenog razloga potrebne su mi usluge gedeta i sve radnje koje prethode upisu. Vlasnici objekta su Marija Turković, Stara cesta 57, Ogulin i , Stara c. 57, Ogulin. Ukoliko ste zainteresirani, sve potrebne podatke dostavit ću naknadno. Očekujem Vašu ponudu. Zahvaljujem, , prof.
Geodeti, Geodetski snimak
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, predali smo građevinski elaborat, sada traže geodetski elaborat. Zemljište od m2 je u Grebaštici kraj Šibenika, kuća 3 etaže svaka po 50m2, šupa uz kuću 6m2. Zemljište i kuća su prethodno već upisani u katastar i zemljišnu knjigu. Točna adresa je Grebaštica Donja , Grebaštica, pored Šibenika. Očekujem Vašu ponudu.
Geodeti, Uređenje međe
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, kuća se nalazi u Novom Čiču, Velika Gorica, ima građevinsku dozvolu, a za bespravno sagrađene objekte (garaža, veranda) predan je Zahtjev za legalizaciju. Potreban mi je geodet za uređenje međe. Očekujem Vašu ponudu. Broj katastarske čestice je /6, a katastarska općina je Novo Čiče. Sa štovanjem, J.
Geodeti, Geodeti
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, budući da smo mijenjali projekt kuće, a točno se odnosi na krov ( m2) i nadogradnju oko 6 m2 na već postojećoj građevini odnosno verandi, projektantica i Ured za urbanizam traže nas Geodetski projekt u sklopu glavnog projekta. Već smo prije izrađivali geodetski snimak kuće, ali sada nas traže geodetski projekt, budući da sa istim ne možemo ucrtati kuću, imamo rješenje kao nedovršena građevina. Adresa je Creska 7A, Senj. Molim Vas ponudu. Hvala. Lijepi pozdrav.
Geodeti, Geodetski snimak
Okvirni rok početka projekta: Odmah
U selu Koprivna (18 km od Osijeka) imam zakonito izgrađenu zgradu uz koju je dograđena jednostavna zgrada koja nije ucrtana u katastarski plan. Agencija traži dopunu dokumentacije, odnosno tri primjerka geodetskog snimka koji je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba - ovlašteni inženjer geodezije. Adresa je: Nikole Tesle 22, Koprivna. Zgrada se nalazi na: k.č. 25, k.o. Koprivna. Molim ponudu. Srdačan pozdrav.
Geodeti, Upis u katastar
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, trebam ponudu za usklađivanje podataka iz katastra sa zemljišnom knjigom za upis površine i imena današnjih vlasnika za katastarsku česticu , katastarska općina Kaštel Stari. Zahvaljujem se na Vašem interesu i očekujem ponudu. Imamo nove izvode katastarskog plana, posjedovnog lista i zemljišne knjige. Srdačno,


Provjereni izvođači. Surađujemo samo s provjerenim izvođačima.


Ponude ćemo vam poslati u najkraćem mogućem razdoblju, najduže u roku od tjedan dana.


Uštedite vrijeme i novac. Samo s jednim upitom do šest ponuda.

Koristili ste usluge ovog izvođača? Dodajte svoju ocjenu