Opći uvjeti – Besplatna predaja upita

Želite besplatno predati upit? Korisnike koji besplatno predaju upit na stranici Trebam.hr nazivamo "klijenti". Tvrtke koje će Vam pripremiti ponude nazivamo "naručitelji". "Ponuđač" smo mi (Trebam d.o.o.), upravitelj stranice Trebam.hr.

  1. Besplatno: predaja upita na stranici Trebam.hr je za klijente besplatna.
  2. Bez obveze izbora: S predajom upita se ne obvezujete na izbor izvođača. Izvođača možete, ali i ne morate izabrati, odluka je Vaša i potpuno je autonomna. Za izbor ili neizbor izvođača odgovarate Vi (klijent).
  3. Posao dogovarate neposredno: Za usluge ili proizvode koje naručujete dogovarate se isključivo s naručiteljem. Ponuđač za izvedene radove i kvalitetu obavljenih usluga i proizvoda ne odgovara.
  4. Prilikom prosljeđivanja podataka o naručiteljima, ponuđač koristi podatke koje nam je proslijedio naručitelj.
  5. Ponuđač će u skladu sa svojim internim pravilima provjeriti valjanost naručitelja, ali ne odgovara za primjerenost naručitelja.
  6. Ponuđač prosljeđuje upite samo naručiteljima koji sudjeluju u sustavu Trebam.hr, a ne svima koji obavljaju tu djelatnost.

U Sinju, 24.5.2018.

Za Trebam d.o.o., Luka Klemenc, direktor