Usluge

Primjeri upita

Gradnja kuće, Gradnja kuće - Zagreb
Zagreb
Ukupna površina objekta: 436
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Rekonstrukcija stambene građevine (,46 GBP/,26 NGP ) s tri stambene jedinice i tri garažna mjesta. Postojeća građevina naslonjena na susjednu (kao kuće u nizu) ruši se do razine poda suterena, a garaže ostaju uz obveznu rekonstrukciju krova u terasu (zelenu). Svaka stambena jedinica ima svoje vlastite komunalne priključke koji se u cijelosti rade novi (struja, voda, odvodnja, plin, telefon, klima uređaji i ventilacija) a uz zajedničko stubište ugrađuje se dizalo s četiri stanice (iz garaže odnosno spremišta), prema projektu dizala. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. S obzirom na položaj kuće djelomično u brdu, suteren je izveden kao jednosobni stan - 55m2, a prizemlje i kat kao četverosobni stanovi 88 m2 unutarnje površine, dok su vanjske površine 74m2 i 2*m2. Izvedba je betonske konstrukcije za sve nosive zidove a pregradni zidovi su od opeke. Krov je predviđen ravan ali s lažnim kosim krovom. Kvalitetna stolarija Al + drvo s (min 1,1 W/m2K). Plinska instalacija i podno grijanje s podovima obloženima u keramiku i parket. S obzirom na GBP >m2 postoji i obveza pridržavati se Elaborata zaštite od požara ali bez unutarnje hidrantske mreže, samo uz PP aparate. U svrhu zaštite podataka ne bih želio na ovaj način dostavljati glavni projekt u kojem su svi podaci vezani uz projekt ali sam pripremio kratki izvod tlocrta i presjeka. Samo ozbiljnim i zainteresiranim izvođačima u direktnom kontaktu osigurat ću uvid u glavni projekt i troškovnike. Predviđena je gradnja po sistemu "ključ u ruke" uz mogućnost vlastitog angažmana u nabavi opreme ako mi se ukaže neka povoljnija prilika od ponuđene. Molio bih info ponudu kn/m2. Plaćanje po izvršenju ključnog događaja, kao npr. srušeno-plaćeno, itd. Na kraju sve završava tehničkim pregledom i uporabnom dozvolom.
Gradnja kuće, Adaptacija kuće
Okvirni rok početka projekta: Odmah
U kući (starije gradnje) potrebno izvršiti sljedeće radove: -prostorije 6 x 3,5 m, soba u prizemlju kuće i soba na katu u istoj vertikalnoj ravnini, planirani radovi su na međukatnoj konstrukciji između dvije sobe te u sobi u prizemlju: -demontirati postojeću međukatnu konstrukciju koja se sastoji od drvenog poda (daske), 4 x drvene grede 18x 20, dužine 6 m, te plafona dolnje prostorije (plafon sa štuketima) -ukloniti stari pregradni zid 3,5 x 2,5 m debljine cca 30 cm (pregrada sjevernog zida protiv vlage) -skinuti postojeću staru žbuku dolnje prostorije 5,5m x 3,5 m, visina 2,5 m -postaviti nove lamelirane drvene grede plafona 20 x 16, dužine 6 m (najvjerojatnije 5 greda) -uzidati novi pregradni zid od pregradne cigle -žbukanje prostorije -postaviti plafon od knaufa na nove grede -razvod nove struje u prostoriji (ne mora biti uključen u radove ali poželjna je dostupnost električara koji bi izveo el. radove)
Rijeka
Ukupna površina objekta: 500
Tip gradnje: Montažna gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Ne
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: Niski ROH-BAU (zemljani radovi, hidro izolacije, toplinske izolacije i građevinski radovi)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, molimo ponudu za izradu temelja, garaže, bazena te betonskih zidova okućnice temeljem projekta u privitku. Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti solidno i stručno sukladno Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH br. /09, 14/10, /10) i ostalim propisima. Materijali za beton - Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvođača, a agregat istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi došlo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije utvrđeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. - Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedeće: - Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograničena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veća od najmanjeg razmaka šipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrđeno da ima svojstva prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. - Granulometrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvođač radova dužan je na gradilištu ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i granulometrijski sastav. - Voda za piće smatra se pogodnom za izradu betona. - Armatura prije polaganja mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava voditelj gradilišta i nadzorni inženjer, te projektant konstrukcije po odluci nadzornog inženjera. Ugrađena armatura obračunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mreže po kg i po tipu mreže. Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost. Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju. Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifičnih konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na mehaničku otpornost i stabilnost osobine konstrukcije. Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u početnom periodu vezanja nakon ugradnje, zaštititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa). Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati biti najmanje 7 dana od dana ugrađivanja odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano. Dodaci betonu poboljšavaju pojedine karakteristike: - ubrzavaju vezanje i očvršćenje, - usporavaju vezanje i očvršćenje, - otpornost na smrzavanje tijekom vezanja (kod niskih temperatura), - vodonepropustljivost, itd. Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano. Dodaci betonu poboljšavaju pojedine karakteristike: - ubrzavaju vezanje i očvršćenje, - usporavaju vezanje i očvršćenje, - otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura), - vodonepropustljivost, itd. Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u projektu konstrukcije, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću marku betona (C). Osim oznake marke u projektu se mogu tražiti i posebni zahtjevi za druge karakteristike betona (otpornost protiv habanja, vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.). Najmanja količina cementa za izradu armiranog betona je kg/m³ ugrađenog betona, ako je beton izložen atmosferskim utjecajima minimalna količina cementa je kg/m³ ugrađenog betona. Količina vode treba biti tolika da se s obzirom na uvjete ugrađivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona. Tlačna čvrstoća betona ispituje se na kockama s bridom 20 cm koje su čuvane u vodi ili najmanje u 95-postotnoj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20°C ± 3°C. Karakteristična tlačna čvrstoća jest vrijednost ispod koje se može očekivati najviše 10% svih tlačnih čvrstoća ispitanog betona (10-postotni fraktil). Izrada armiranobetonskih temeljnih ploča i ploča etaža stambene građevine, u drvenoj dvostranoj oplati, presjeka prema projektu. Beton C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija. U stavku je uračunata i dobava i postava armature po statičkom proračunu. m3 ,00 Izrada armiranobetonskih zidova svih etaža stambene građevine, u drvenoj dvostranoj oplati, presjeka prema projektu. Beton C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija. U stavku je uračunata i dobava i postava armature po statičkom proračunu. m3 ,00
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Otvorenu terasu i prilazno stubište treba pretvoriti u zatvoreni prostor. Dimenzije: 4x4 met Za sada je na terasi sa dvije strane zidana ograda iz siporeksa 5cm. Terasa se drži uz kuću. Treba dozidati zidove, ugraditi 2 prozora dimenzije x cm i napraviti krovište. Unutra ožbukati ili obuči u knauf, izvana fasada.
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Skidanje krova 80 m2, skidanje kamenih zidova do ravnine ploče cm visine 70 cm debljina te 30 m duzine kamenih zidova, izrada međukatne ploče 60m2. Zidanje visokog potkrovlja ciglama cm., izrada betonske lindre te vraćanje istog krovišta nazad. Ako bi se radovi mogli pocet izvodit početkom mjeseca ožujka. Hvala unaprijed. LP
Gradnja kuće, Građevinski radovi
Zagreb-Novi Zagreb
Ukupna površina objekta: 210
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: Niski ROH-BAU (zemljani radovi, hidro izolacije, toplinske izolacije i građevinski radovi)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Kuca prizemnica mjera +/- 10x11. Na prizemlju veliki ulazni prostor (hodnik), spavaca soba, malo kupatilo sa wcom, i veliki dnevni boravak i kuhinja sve otvoreno i stepeniste na kat. Kat se sastoji od 4 spavace sobe, velikog kupatila i hodnika. Trazim kvalitetne majstore koji se drze dogovora i koji posao mogu odraditi kvalitetno i brzo jer mi je cilj krajem godine useliti u kucu.
Samobor
Ukupna površina objekta: 200
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: ROH-BAU (+ krovište i limarija)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
prizemnica sa garažom za 2 automobila. Projekt koji Vam šaljem je projekt napravljen za montaznu niskoenergetsku kucu. No, nakon sto smo otklonili neke nase dvojbe u vezi montazne kuce, treba nam ponuda izgradne kuce takvih dimenzija i karakteristika, ali gradjene u klasicnoj gradnji. To vjerojatno znaci da bi, uz gradjevinare, trebalo traziti ponudu i od krovopokrivaca. Znaci, od gradjevinara, ponuda za iskop, temelje, zidarske radove, ugradjenu stolariju i suho zbukanje ( knauf ), a od krovopokrivaca krov sa toplinskom izolacijom i crijepom. Nadam se da sam uspio objasniti sto bi nam trebalo, ali ako vam treba jos kakva dodatna informacija, rado bih vam je posalo. Hvala i pozdrav.
Pula
Ukupna površina objekta: 63
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: ROH-BAU (+ krovište i limarija)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani! Parcela se nalazi u Premanturi, veličina parcele je m2, koja je podijeljen u 2 dijela. U početku ću uzeti cijelu parcelu za rješavanje. Na svaku polovicu parcele nalazi se montažna kuća s bazenom, koji odvaja Cinktor , U početku, ja bi se radi samo jedan objekt. Trebam pripremu terena i zemlje, podloge kreće, iskop i voda kanalizacija uz polaganje cijevi iskopavanja temelja i betonske temeljne ploĉe od kuće 7x9 i terasama 3.5 X9 iskopa i konkretan sliva od 7,5 x 3, 5. Plaza oko bazena je oko 30 kvadratnih metara. Ograđenog zida 12 20x m. Teren je stijena, a potrebno je presađivanje. Ako je netko stvarno zainteresiran poslat ću projekata Hvala, LP
Gradnja kuće, Adaptacija kuće
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Potrebna pouzdana tvrtka za renoviranje kuce 8,3m*8,3m na dva kata u ulici Kralja Zvonimira u Orebicu. Sazeta lista radova bi glasila: Vanjski radovi: Izmjena krova, upitna drvna konstrukcija ali racunajte na kompletnu izmjenu, okapnici i limarija. Fasada, 5cm, oko kuce, ostave i garaze Dotjerivanje terase na katu tj. izmjena ograde i nove plocice Gradnja krova sa minimalnim nagibom iznad ostave i garaze Izgradnja (nadogradnja) zida od 1,6 ili 1,8 sa istocne (ulaz) i zapadne strane Uklanjanje drveta (rogac) jer se nalazi na granici gdje ce doci zid (zapadna strana) Produzenje vanjske terase, ca 40m2 i prekrivanje pergolom sa crijepom Izmjena svih prozora i ugradnja PVC stolarije (sa griljama). OBS! par izmjena dijela otvora za formiranje novih dimenzija vanjskih otvora npr. ugradnja vrata umjesto prozora itd. (vidjeti excel) Uredjivanje/zamjena otvora od vodovodnog sahta i catrnje (metalni ili zidani poklopci) Unutrasnji radovi: Rusenje predgradnih zidova izmedju kuhinje, hodika i dnevnog boravka. Samo jedan noseci zid (vidi crtez, izmedju sobe i dnevnog boravka) Eventualno rusenje dimnjaka pored nosivog zida u cilju da se dobije sto veci otvor (vidi gore) Gletovanje i bojenje zidova u svim prostorijama Izmjena parketa u svim prostorijama odnosno postavljanje laminata Farbanje svih vrata u bijelo (8 komada) Potrebna nova solucija za unutrasnje drvene stepenice tj. dotjerivanje ili bojenje u bijelo ili izmjena za ploce odnosno tvrdi materijal. Izmjena kuhinje i priprema za novu Postava plocica u dva hodnika Postava plocica na zidu u kuhiniji Izmjena elektricne razvodne kutije sa automatskim osiguracima i sve sto ide uz modernizaciju elektroinstalacija
Pridraga
Ukupna površina objekta: 350
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Ne
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Novogradnja obiteljske kuće u Pridragi površine m2 bruto. Modernog oblikovanja s podrumom i prizemljem. U prilogu se nalaze nacrti glavnog projekta arhitekture, za preuzimanje cjelokupnog projekta pošaljite kontakt (projekti arhitekture, statike, elektroinstalacija, hidroinstalacija, termotehničkih instalacija, s pripadajućim troškovnicima s količinama). Potrebno je ponuditi cijene svih radova koje ste u mogućnosti izvesti samostalno ili s vašim kooperantima.


Provjereni izvođači. Surađujemo samo s provjerenim izvođačima.


Ponude ćemo vam poslati u najkraćem mogućem razdoblju, najduže u roku od tjedan dana.


Uštedite vrijeme i novac. Samo s jednim upitom do šest ponuda.

Koristili ste usluge ovog izvođača? Dodajte svoju ocjenu