O nama

Puni naziv: TREBAM d.o.o. za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: TREBAM d.o.o.

Sjedište tvrtke: Glavice 647b, 21230 Sinj

Registrirano kod: Trgovački sud u Splitu, Tt-14/6145-4
MBS: 060322960
MB: 4321669
OIB: 81629265923

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Transakcijski račun (IBAN): HR61 2402 0061 1007 2515 1 otvoren pri Erste & Steiermärkische Banka d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska, SWIFT: ESBCHR22

Članovi uprave: Jure Kodžoman i Luka Klemenc