Usluge

Primjeri upita

Krovopokrivači, Postavljanje krova
Mrkopalj
Površina krova (u m2): 200
Usluge: Skidanje starog pokrova, Deponiranje starog pokrova, Pokrivanje krova, Hidroizolacija krova, Limarski radovi (montaža žljebova, snjegobrana), Zidarski radovi
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Ne
Vrsta novog pokrova: Limeni/metalni pokrov
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Zamjena starog krova od crijepa sa novim limenim krovom ( trapezni ili imitacija crijepa). Potrebni radovi : skidanje starog crijepa i deponiranje, skidanje stare drvene šindre ispod crijepa, zidarska obrada dva dimnjaka cca 2-3 m od vrha dimnjaka. Postavljanje daske colarice na krov, postavljanje krovne ljepenke, letvanje , postavljanje krova, postavljanje krovne opšave na krov i na dva dimnjaka, postavljanje oluka cca 24 m, odvodne cijevi cca 16 m. Kuća je 10x12 m. Rogovi su cca 8m. Visina od zemlje do ruba krova vva 4,5 m, a do sljemena krova 10,5 m. Molim ponudu, Hvala.
Gradnja kuće, Adaptacija kuće
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, potrebno je adaptirati dio kuće, koji je zasad u cigli i površine oko 55 m2. Planirani su dnevni boravak, kuhinja i ostava. treba dignuti zid od cca 5 m2 za odvojiti kuinju i ostavu. Potrebno je postavljanje laminata i pločica. Na dvije terase podignuti i postaviti pločice. Molim Vašu ponudu, Hvala.
Gradnja kuće, Građevinski radovi
Fažana
Ukupna površina objekta: 380
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: ROH-BAU (+ krovište i limarija)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, Radi se o obiteljskoj kući prizemlje + kat + potkrovlje koja se sastoji od dvije stambene jedinice + garaža + gospodarski tavan u potkrovlju. Bruto površina prizemlja iznosi m2, odnosno cca. m2 neto površine po etaži, potkrovlje je cca m2. Radovi se izvode u Valbandonu, općina Fažana. U privitku dostavljam kompletan troškovnik. Potencijalni ponuđači mogu ponudu dostaviti i za dio radova. U ovoj fazi najviše me interesira izgradnja objekta "pod krov". Molim ponudu, Hvala.
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, Na postojećoj kući, izradili bi vanjsko zatvoreno stubište površine 14m2, jer ćemo u idućoj fazi etažirati kuću. Sve slike , arhitektonski nacrti i opis posla, nalazi se u prilogu. S obzirom da mogu u prilog staviti samo 8 datoteka, a ko ćete trebati imam još i detalje gradnje , i mnogo mnogo toga, što sam dobio od ahitekta. Lokacija kuće je Zagreb - Sloboština. Molim ponudu, Hvala.
Krovopokrivači, Izolacija krova - Zagreb
Zagreb
Površina krova (u m2): 62
Usluge: Skidanje starog pokrova, Deponiranje starog pokrova, Pokrivanje krova, Hidroizolacija krova, Limarski radovi (montaža žljebova, snjegobrana), Ugradnja krovnih prozora, Zidarski radovi
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Da
Vrsta novog pokrova: Limeni/metalni pokrov
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, trebali bi skinuti stari crijep sa jednostrešnog krova vel cca 60m i odvesti ga. Potrebno je pregledati grede i letve, dodati nešto novo ako treba te postaviti limariju i izvesti dvije ili tri kućice s krovnim prozorima. Lokacija Črnomerec. Molim kontakt kako biste došli pogledati posao. Hvala.
Krovopokrivači, Limeni pokrovi
Konjščina
Površina krova (u m2): 170
Usluge: Skidanje starog pokrova, Pokrivanje krova, Limarski radovi (montaža žljebova, snjegobrana), Zidarski radovi
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Da
Vrsta novog pokrova: Limeni/metalni pokrov
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, potrebno je skidanje crijepa i podroznica. Odlaganje na gradilištu, rušenje lastavica te zidanje zidova visne 60 cm. Izrada betonskog vijenca te učvršćivanje drvenih greda /nosača podroznica. Zidanje novih lastavica. Izrada krovne konstrukcije sa novim podroznicama i daskama. Tavanjenje ,stavljanje paropropusne folije, letvi i kontra letvi,te postavljanje lima sa filcom /u obliku crijepa/ i snjegobrana. Molim ponudu, Hvala.
Krovopokrivači, Izolacija krova
Ogulin
Površina krova (u m2): 170
Usluge: Skidanje starog pokrova, Deponiranje starog pokrova, Pokrivanje krova
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Ne
Vrsta novog pokrova: Limeni/metalni pokrov
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, trenutni pokrov krova je cigla Strešnik. Zanima me može li se bilo koja imitacija limenog crijepa staviti na raspored letava na kojima je bio betonski crijep Strešnik, ako može, molim vas naziv takve imitacije lima. Znam da na takav raspored letava može trapezni lim, ali on me ne zanima. Svakako bi trebalo zamjeniti pokrov. Radovi na jesen ili proljeće. Hvala, s poštovanjem.
Krovopokrivači, Krovopokrivači
Severin
Površina krova (u m2): 85
Usluge: Skidanje starog pokrova, Pokrivanje krova, Limarski radovi (montaža žljebova, snjegobrana), Zidarski radovi
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Da
Vrsta novog pokrova: Crijepni pokrov
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, riječ je o štali, sa sjeverne strane bi išao lim umjesto zida, tako da i to treba napraviti, a crijep bi se skidao, koji ne valja i stavljala zamjena novim, treba poletvati dijelove krova. Površina štale je nekih 17 x 5 m. Svakako imamo dio građevinskog materijala pa bi se trebali još dogovoriti oko svega. Molim ponudu, Hvala.
Krovopokrivači, Limeni pokrovi - Rijeka
Rijeka
Površina krova (u m2): 6
Usluge: Pokrivanje krova, Limarski radovi (montaža žljebova, snjegobrana), Ugradnja krovnih prozora, Zidarski radovi
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Da
Vrsta novog pokrova: Crijepni pokrov
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, radi se zapravo o terasi u potkrovlju koja je otvorena, zapravo o dijelu krova koji nije "pokriven" cca 5m2. (krov je pokriven crijepom) Htjeli bi je zatvoriti nekim materijalom, ne treba biti crijep, može biti neki drugi materijal i ne mora biti u ravnini s krovom (ako je teško izvedivo). Trebalo bi staviti i jedan krovni prozor, nikakav poseban, obični krovni prozor. Prilažem skicu i slike. LP,
Krovopokrivači, Krovopokrivači
Gornje Jesenje
Površina krova (u m2): 120
Usluge: Skidanje starog pokrova, Pokrivanje krova, Hidroizolacija krova, Limarski radovi (montaža žljebova, snjegobrana)
Izrada/sanacija drvene krovne konstrukcije (tesarski radovi): Da
Vrsta novog pokrova: Limeni/metalni pokrov
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani Trebam izmjenu postojećeg krovišta na kući koje se sada sastoji od salonitnih ploča. Sav rad i potreban materijal osigurava izvođač. Novo krovište treba izraditi od lima u imitaciji crijepa. Krov je dvostrešni i ima površinu m2. Radovi koje je potrebno izvršiti i materijal kojeg je potrebno nabaviti: 1.Skidanje postojećeg krova od salonitnih ploča. Odvoz i saniranje nije potrebno uzeti u obzir. 2.Nabava i ugradnja nove drvene konstrukcije (rogovi, pričvrsni materijal, impregnacija i zaštita drvene građe od crvotočina) uključujući izradu jedne krovne kućice sa zapadne strane krova. 3.Isporuka i izvedba daščane oplate kosih krovnih ploha daskama debljine 24mm (u obrzir uzeti sav pričvrsni materijal i zaštitu drvene građe od crvotočina) 4. Dvostruko letvanje kosih krovnih površina letvama presjeka 5x3 cm. Donje letve postavljene uzdužno na daščanu oplatu, gornje letve poprečno na kosinu krova na razmaku potrebnom za pokrivanje mediteran crijepom. U cijenu uračunati sva potrebna vezna sredstva te sav potreban rad i materijal za premaz drvene građe zaštitnim sredstvom za impregnaciju i zaštitnim sredstvom protiv crvotočina. 5. Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada, dobava na gradilište i montaža krovnog pokrova građevine. Sve izrađeno od ravnog pocinčanog lima, d=0,6 mm. Lim u crnoj boji, imitacija crijepa. Dimenzije: krovne plohe=m2, sljeme=20m 6. Dobavljanje materijala, izrada i postava zabatnog opšava (veterlajsna) na kraju krovnih kosina i zidnog opšava, spoj krova sa višim zidom. Opšav se izrađuje od pocinčanog lima d=0,60 mm, razvijene širine RŠ=65 cm. Lim u crnoj boji. Dimenzije: -zabatni opšav (veterlajsna)= 31m -zidni opšav= 6.20 m -uvala= 12.25m 7.Dobavljanje materijala, izrada i postava snjegobrana. Snjegobran se izrađuje od pocinčanog lima d=0,60 mm, razvijene širine RŠ=65 cm. Lim u crnoj boji. Ukupna duljina snjegobrana= 61.20 m. 8. Izrada, doprema i postava horizontalnog polukružnog visećeg žlijeba krovnih ploha, promjera 15 cm iz pocinčanog plastificiranog lima u smeđoj boji, razvijene širine cca 50 cm. Žlijeb se pričvršćuje pocinčanim kukama od plosnatih profila koje će se pričvrstiti na rogove. Na mjestima priključka na vertikale izvesti rukavce (štucne) promjera 10 cm i duljine 20 cm. Ukupna duljina horizontalnih žljebova cca 26 m. 9. Izrada i postava vertikalnih okruglih cijevi za odvodnju oborinskih voda sa krovnih ploha iz pocinčanog plastificiranog lima u smeđoj boji, razvijene širine cca 33 cm. Vertikala pričvršćena pocinčanim obujmicama koje su pričvršćene na zid. U cijenu uračunati sav potreban spojni i potrošni materijal za montažu. Ukupna duljina vertikala cca 20 m. 10. Izrada i postava limenog opšava dimnjaka, iz pocinčanog plastificiranog lima u smeđoj boji, razvijene širine cca 50 cm. U cijenu uključiti izradu i postavu limarije, sve pomoćne konstrukcije, sva učvršćenja te spojeve zakovicama. Radi se o jednom dimnjaku. 11. Izrada i postava limenog opšava tzv maske vidljivog podgleda krova, iz pocinčanog plastificiranog lima u smeđoj boji, razvijene širine cca 50 cm. U cijenu uključiti izradu i postavu limarije. Površina opšava (maske) cca 30m2. Trudio sam se opisati što više detalja kako bi lakše dobili sliku o čemu se radi. Molim Vas da u ponudi navedete cijene po pojedinim stavkama (1 - 11). Unaprijed hvala i lijep pozdrav,


Provjereni izvođači. Surađujemo samo s provjerenim izvođačima.


Ponude ćemo vam poslati u najkraćem mogućem razdoblju, najduže u roku od tjedan dana.


Uštedite vrijeme i novac. Samo s jednim upitom do šest ponuda.

Koristili ste usluge ovog izvođača? Dodajte svoju ocjenu