4 najboljih ponuđača ograda Pakrac

Sve je bilo u redu, zadovoljan sam odrađenim poslom.
Drago K.