Kako do subvencije za izolaciju kuće

Vlada Republike Hrvatske i dalje financira Program energetske obnove obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te financira sljedeće:

Moguće je dobiti bespovratna sredstva na jednu, dvije ili sve tri mjere energetske učinkovitosti.

Iznos bespovratnih sredstava za izolaciju kuće

Maksimalno dozvoljena jedinična cijena (kn/m2) Maksimalni iznos opravdanog troška (kn) Stopa sufinanciranja Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu (kn)
Vanjski zid 350 100.000 60% 60.000
Ravni krov 500
Izolacija stropa prema negrijanom tavanu 140
Kosi krov 500
Pod 500

Vir: Energetska obnova

Što je izolacija kuće?

Izolacija kuće smanjuje gubitke topline u zimskom periodu, ali i omogućava smanjeno zagrijavanje kuće ljeti. Na ovaj način ne morate ugrađivati klima uređaje, ali čak i ako ih imate potrošnja električne energije bit će znatno manja. Postoje vanjska i unutrašnja izolacija kuće, a subvenciju Fonda možete dobiti za vanjsku izolaciju kuće te pod i strop..

Čime izolirati fasadu - stiroporom ili kamenom vunom?

Kako do sredstava za izolaciju kuće?

1. Provjerite zadovoljavate li uvjete za subvenciju

 • kuća je zakonito izgrađena
 • imate prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • niste pravna osoba
 • podna površina nije veća od 600m2 bruto (BPP)
 • 50% ili više BPP je namijenjeno za stanovanje
 • obnovom nećete mijenjati neto građevinsku površinu
 • energetski razred kuće jest D ili niži za kontinentalni dio odnosno C za primorje
 • kuća nema narušenu otpornost konstrukcijskih elemenata

2. Izradite pregled kuće s certifikatorom

Prije prijave trebate imati:

 • provjerenog i iskusnog energetskog certifikatora
 • iskusne izvođače radova koji mogu garantirati da će izolacija kuće biti gotova u roku od 12 mjeseci
 • potpis ovlaštenog inženjera te detaljnu ponudu s cijelim troškovnikom

Zatražite besplatne ponude energetskih certifikatora

Kada je vaš projekt spreman, počnite prijavu. Preporučujemo raniju pripremu svih ostalih dokumenata jer je natječaj uvijek vremenski kratak.

3. Prikupite potrebne dokumente za prijavu

 • prijavni obrazac u fizičkom i elektronskom obliku
 • dokaz o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice s adresom kuće za subvenciju
 • dokaz o zakonitosti kuće
 • izjave vlasnika i svih suvlasnika da kuća nije dograđivana ili mijenjana suprotno dokazu legalnosti, da su svi suglasni za provođenje projekta te da kuća nije kulturno dobro odnosno suglasnost konzervatorskog ureda ako jest
 • katastarski izvadak kojim se dokazuje broj katastarske čestice i kućni broj objekta
 • detaljna ponuda dobavljača opreme i izvođača radova, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera s troškovnikom opreme, radova i usluga u tiskanom i elektroničkom obliku
 • IBAN tekućeg računa na koji će Fond uplatiti sredstva
Mala drvena kućica pokrivena rukama.

4. Čekajte odluku fonda

 • u roku od 45 dana dobit ćete odluku te ako ste odobreni, ugovor o sufinanciranju
 • imate 15 dana za dostavu potpisanog ugovora te 12 mjeseci za završetak projekta

5. Provedite radove

Zatraži besplatne ponude fasadera
 • vaš certifikator provest će potrebne planove za izolaciju kuće
 • izvođač radova provest će potrebne radove u roku
 • primit ćete energetski certifikat kuće

6. Priložite dokumentaciju za isplatu i dokaz o podmirenim troškovima

 • uputite zahtjev za isplatu sredstava
 • predložite energetski certifikat kuće te dokaz da ste podmirili opravdane troškove
 • u slučaju da ne možete podmiriti troškove, Fond će isplatiti sredstva na račun certifikatora i izvođača radova