Usluge

Primjeri upita

Gradnja kuće, Adaptacija kuće
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Poštovani, dostavljam Vam fazu potrebnih radova na obnovi stare kamene kuće u Stankovcima. Molim Vas da proučite Idejni projekt i napravite ponudu za sljedeće radove. Prva Faza uključuje: Saniranje temelja i vanjskih zidova (fugiranje fasade i injektiranje), Povećanje prozorskih otvora na x80 cm, s novim kamenim blokovima Rušenje naknadno nadograđenog dijela kuće te zidanje istog( beton 25 cm prema Idejnom projektu), Izrada potrebnih prezida po nacrtu Idejnog projekta. Betoniranje deke velike i male, rušenje i preslagivanje vanjskog stepeništa, niveliranje poda prizemlja (velike i male prostorije), te betoniranje. Postavljanje kanalizacijskih odvoda i kompletne vodovodne instalacije za obe kupaone, kuhinje i wc-a. Rušenje starog i izrada novog krovišta s vodootpornom i toplinskom izolacijom, te s obrađenim gredama i brodskim podom na plafonu, te limarski radovi. Lijepljenje kamena ili kamenih pločica na novoizgrađeni dio kuće, Unutarnje stepenice (betonirane ili ovjesne metalne, drvene), Zidarski radovi oko ugradnje prozora i vrata, Te ostali poslovi koji spadaju u ROH BAU izvedbu te sukladno Idejnom projektu. Vjerojatni nisam baš sve radove pobrojila, a niti pravim redoslijedom , molim da Vi proučite detaljno Idejni projekt arhitektice (naročito tehnički dio od 15. Str. do 22 stranice) Radovi I. faze bi mogli krenuti na jesen od 15.9.19 ili najkasnije 1.10.19.god. O drugoj fazi radova naknadno za drugu godinu. Lijepi pozdrav,
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Poštovani, molim ponude za dovršetak obiteljske kuće, točnije nedovršeni objekt bi ove godine stavio pod krov i sagradio pomoćni objekt koji je ujedno pristup tj poveznica s objektom, dakle izgradnju betonske ploće i tavana/krovišta i pomoćnog objekta, U prilogu prilažem glavni projekt. Trenutno je skinuta gornja stara betonska ploća, balkoni, nadozid. Objekt se nalazi u Samoboru uz cestu. S radovima bi počeo u petom mjesecu. lp
Gradnja kuće, Građevinski radovi
Dobrinj
Ukupna površina objekta: 225
Tip gradnje: Klasična gradnja
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: Visoki ROH-BAU (+ fasada, žbukanja, estrihi)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Radi se o poluugrađenoj stambenoj građevini (dvojni objekt) u naselju Polje na otoku Krku sa tri stambene jedinice, razvedene tlocrtne površine max. dimenzija 9,23 x 11,68 m, katnosti P+2, oblikovane u primorskom stilu. Planirana je gradnja klasičnom tehnologijom, nosivi zidovi od blok opeke debljine 25 cm zidano u produžnom mortu, sa demit fasadom debljine 8 cm. Međukatna konstrukcija je fert, kao i dvostrešna krovna konstrukcija nagiba 22 stupnja s pokrovom mediteran crijepom. Vertikalna komunikacija riješena je unutarnjim stubištem.
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Potrebno rušenje postojeće garaže dimenzije 8 X 4 m izgrađena od bloka sa gornjom betonskom pločom bez gredica i ispune visine 2 m. Na istom mjestu u istim gabaritima izgradnja nove garaže od nule, znači sa novim temeljima i osnovnom betonskom pločom, zidanje do prve ploče visine cca 2,5 m, na to betonska ploča sa gredicama i ispunama, zatim na to zidanje nadgradnje do visine cca 2,5 m, izrada klasičnog krovišta na dvije vode. Bez instalacija, vode, struje, kao i bez stolarije i fasade. Plaćanje gotovinom prema situaciji i dinamici radova.
Zagreb
Ukupna površina objekta: 436
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Rekonstrukcija stambene građevine (,46 GBP/,26 NGP ) s tri stambene jedinice i tri garažna mjesta. Postojeća građevina naslonjena na susjednu (kao kuće u nizu) ruši se do razine poda suterena, a garaže ostaju uz obveznu rekonstrukciju krova u terasu (zelenu). Svaka stambena jedinica ima svoje vlastite komunalne priključke koji se u cijelosti rade novi (struja, voda, odvodnja, plin, telefon, klima uređaji i ventilacija) a uz zajedničko stubište ugrađuje se dizalo s četiri stanice (iz garaže odnosno spremišta), prema projektu dizala. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. S obzirom na položaj kuće djelomično u brdu, suteren je izveden kao jednosobni stan - 55m2, a prizemlje i kat kao četverosobni stanovi 88 m2 unutarnje površine, dok su vanjske površine 74m2 i 2*m2. Izvedba je betonske konstrukcije za sve nosive zidove a pregradni zidovi su od opeke. Krov je predviđen ravan ali s lažnim kosim krovom. Kvalitetna stolarija Al + drvo s (min 1,1 W/m2K). Plinska instalacija i podno grijanje s podovima obloženima u keramiku i parket. S obzirom na GBP >m2 postoji i obveza pridržavati se Elaborata zaštite od požara ali bez unutarnje hidrantske mreže, samo uz PP aparate. U svrhu zaštite podataka ne bih želio na ovaj način dostavljati glavni projekt u kojem su svi podaci vezani uz projekt ali sam pripremio kratki izvod tlocrta i presjeka. Samo ozbiljnim i zainteresiranim izvođačima u direktnom kontaktu osigurat ću uvid u glavni projekt i troškovnike. Predviđena je gradnja po sistemu "ključ u ruke" uz mogućnost vlastitog angažmana u nabavi opreme ako mi se ukaže neka povoljnija prilika od ponuđene. Molio bih info ponudu kn/m2. Plaćanje po izvršenju ključnog događaja, kao npr. srušeno-plaćeno, itd. Na kraju sve završava tehničkim pregledom i uporabnom dozvolom.
Gradnja kuće, Adaptacija kuće
Okvirni rok početka projekta: Odmah
U kući (starije gradnje) potrebno izvršiti sljedeće radove: -prostorije 6 x 3,5 m, soba u prizemlju kuće i soba na katu u istoj vertikalnoj ravnini, planirani radovi su na međukatnoj konstrukciji između dvije sobe te u sobi u prizemlju: -demontirati postojeću međukatnu konstrukciju koja se sastoji od drvenog poda (daske), 4 x drvene grede 18x 20, dužine 6 m, te plafona dolnje prostorije (plafon sa štuketima) -ukloniti stari pregradni zid 3,5 x 2,5 m debljine cca 30 cm (pregrada sjevernog zida protiv vlage) -skinuti postojeću staru žbuku dolnje prostorije 5,5m x 3,5 m, visina 2,5 m -postaviti nove lamelirane drvene grede plafona 20 x 16, dužine 6 m (najvjerojatnije 5 greda) -uzidati novi pregradni zid od pregradne cigle -žbukanje prostorije -postaviti plafon od knaufa na nove grede -razvod nove struje u prostoriji (ne mora biti uključen u radove ali poželjna je dostupnost električara koji bi izveo el. radove)
Rijeka
Ukupna površina objekta: 500
Tip gradnje: Montažna gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Ne
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: Niski ROH-BAU (zemljani radovi, hidro izolacije, toplinske izolacije i građevinski radovi)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, molimo ponudu za izradu temelja, garaže, bazena te betonskih zidova okućnice temeljem projekta u privitku. Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti solidno i stručno sukladno Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH br. /09, 14/10, /10) i ostalim propisima. Materijali za beton - Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvođača, a agregat istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi došlo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije utvrđeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. - Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedeće: - Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograničena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veća od najmanjeg razmaka šipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrđeno da ima svojstva prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. - Granulometrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvođač radova dužan je na gradilištu ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i granulometrijski sastav. - Voda za piće smatra se pogodnom za izradu betona. - Armatura prije polaganja mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava voditelj gradilišta i nadzorni inženjer, te projektant konstrukcije po odluci nadzornog inženjera. Ugrađena armatura obračunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mreže po kg i po tipu mreže. Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost. Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju. Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifičnih konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na mehaničku otpornost i stabilnost osobine konstrukcije. Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u početnom periodu vezanja nakon ugradnje, zaštititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa). Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati biti najmanje 7 dana od dana ugrađivanja odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano. Dodaci betonu poboljšavaju pojedine karakteristike: - ubrzavaju vezanje i očvršćenje, - usporavaju vezanje i očvršćenje, - otpornost na smrzavanje tijekom vezanja (kod niskih temperatura), - vodonepropustljivost, itd. Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano. Dodaci betonu poboljšavaju pojedine karakteristike: - ubrzavaju vezanje i očvršćenje, - usporavaju vezanje i očvršćenje, - otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura), - vodonepropustljivost, itd. Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u projektu konstrukcije, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću marku betona (C). Osim oznake marke u projektu se mogu tražiti i posebni zahtjevi za druge karakteristike betona (otpornost protiv habanja, vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.). Najmanja količina cementa za izradu armiranog betona je kg/m³ ugrađenog betona, ako je beton izložen atmosferskim utjecajima minimalna količina cementa je kg/m³ ugrađenog betona. Količina vode treba biti tolika da se s obzirom na uvjete ugrađivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona. Tlačna čvrstoća betona ispituje se na kockama s bridom 20 cm koje su čuvane u vodi ili najmanje u 95-postotnoj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20°C ± 3°C. Karakteristična tlačna čvrstoća jest vrijednost ispod koje se može očekivati najviše 10% svih tlačnih čvrstoća ispitanog betona (10-postotni fraktil). Izrada armiranobetonskih temeljnih ploča i ploča etaža stambene građevine, u drvenoj dvostranoj oplati, presjeka prema projektu. Beton C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija. U stavku je uračunata i dobava i postava armature po statičkom proračunu. m3 ,00 Izrada armiranobetonskih zidova svih etaža stambene građevine, u drvenoj dvostranoj oplati, presjeka prema projektu. Beton C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Ugradba betona strojno. Pri betoniranju ostaviti sve proboje i šliceve prema planu oplate i projektima instalacija. U stavku je uračunata i dobava i postava armature po statičkom proračunu. m3 ,00
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Otvorenu terasu i prilazno stubište treba pretvoriti u zatvoreni prostor. Dimenzije: 4x4 met Za sada je na terasi sa dvije strane zidana ograda iz siporeksa 5cm. Terasa se drži uz kuću. Treba dozidati zidove, ugraditi 2 prozora dimenzije x cm i napraviti krovište. Unutra ožbukati ili obuči u knauf, izvana fasada.
Gradnja kuće, Gradnja kuće
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Skidanje krova 80 m2, skidanje kamenih zidova do ravnine ploče cm visine 70 cm debljina te 30 m duzine kamenih zidova, izrada međukatne ploče 60m2. Zidanje visokog potkrovlja ciglama cm., izrada betonske lindre te vraćanje istog krovišta nazad. Ako bi se radovi mogli pocet izvodit početkom mjeseca ožujka. Hvala unaprijed. LP
Gradnja kuće, Građevinski radovi
Zagreb-Novi Zagreb
Ukupna površina objekta: 210
Tip gradnje: Klasična gradnja
Imate li građevinsku dozvolu?: Da
Za koji nivo izvedbe želite ponude?: Niski ROH-BAU (zemljani radovi, hidro izolacije, toplinske izolacije i građevinski radovi)
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Kuca prizemnica mjera +/- 10x11. Na prizemlju veliki ulazni prostor (hodnik), spavaca soba, malo kupatilo sa wcom, i veliki dnevni boravak i kuhinja sve otvoreno i stepeniste na kat. Kat se sastoji od 4 spavace sobe, velikog kupatila i hodnika. Trazim kvalitetne majstore koji se drze dogovora i koji posao mogu odraditi kvalitetno i brzo jer mi je cilj krajem godine useliti u kucu.


Provjereni izvođači. Surađujemo samo s provjerenim izvođačima.


Ponude ćemo vam poslati u najkraćem mogućem razdoblju, najduže u roku od tjedan dana.


Uštedite vrijeme i novac. Samo s jednim upitom do šest ponuda.

Koristili ste usluge ovog izvođača? Dodajte svoju ocjenu