3 najboljih ponuđača ograda Novska

Super sam zadovoljan. Prozori su kvalitetni, rokovi su poštivani.
Mato B.