3 najboljih ponuđača ograda Jasenovac

Super sam zadovoljan. Prozori su kvalitetni, rokovi su poštivani.
Mato B.