Geodetski elaborat
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 3.750,00 kn/kom
Raspon cijena 2.500,003.000,00 kn/kom

Primjeri upita

Geodeti, Etažiranje
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, riječ je o naslijeđu imovine i suvlasništvu moje majke i njene dvije sestrr, po rješenju o nasljeđivanju postale su vlasnice, kako kuće I okućnice tako I zemljišta na više kat.čestica. Prvo što me zanima , koje su mogućnosti da označe svoje idealne djelove u samoj kući, jer mislim da je nedjeljiva. A pored toga I da se izvrši podjela zemljišta, između njih tri kao I postavljanje međa, na istom.Kako je u pitanju veća površina dostavljam Vam posjedovni list, iz gruntovnice, na kojima su točno navedene sve čestice. O vremenu početka eventualnih radnji Vam u ovom trenutku ne mogu ništa reći, jer prethodi dogovor sa ostalim suvlasnicima. Ukoliko ste saglasni, molim za potvrdu. S poštovanjem,
Geodeti, Geodeti
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, radi se o staroj kući s pomoćnim objektom. Prije procjene nekretnine i zemljišta trebamo uslugu geodeta jer nam ne odgovaraju podaci zemljišne knjige i katastra ,treba točno provjeriti što sve uključuju čestice iz katastra i vidjeti u stvarnosti i uskladiti. Adresa je Ulica Bulet 4 i 5 ,Zaton, Dubrovnik. Zahvaljujem.
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, imam vikendicu u Bregovljani,općina Pušća na čvh .Vikendica je dvoetažna 7x5m.ima građevinsku i uporabnu dozvolu.Pored vik.je garaža koja koja je legalizirana.Zemljište upisano u z.k. k.č.54/1 Želim vikendicu i garažu upisati u katastar i ostalo što je nužno. Možete me kontaktirati i na broj 74 97. Hvala i lijep pozdrav.
Geodeti, Geodeti
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Poštovani, Broj katastarske čestice je ,katastarski ured Samobor, općina Vrbovec. Na zemlji postoji više objekata, zadržali bi dva, a dozvola će biti potrebna za nadogradnju kuće ( kat, jer je trenutno prizemnica). Također bi parceli pripojili još kat.čes./1 i /2. Molim vašu ponudu. Lijep pozdrav.
Geodeti, Parcelacija
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, Trebam ponudu za elaborate za parcelaciju zemljišta, odnosno za spajanje više čestica u jednu. Riječ je o vlasništvu nad nekretninom i zemljištem na otoku Ravi, Vela Rava koja se nalazi na slijedećim česticama: - k.č. /40 i /38 k.o.Rava, Rava bb Cilj je imati vlasništvo nad cjelovitom česticom, a ne nad njenim dijelovima. Zahvaljujem na odgovoru i lijep pozdrav.
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, potreban mi je Geodetski projekat (za glavni projekat) za nadstrešnicu nad balkonom koji se nalazi u gabaritima kuće i stepenice koje vode na balkon, a nalaze se van gabarita kuće i uris u katastar. K.O. Sušak k.č. Objekat posjeduje Rješenje o izvedenom stanju. Molim vašu ponudu. Lijep pozdrav.
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, želio bi da se tocno iskoči parcela na kojoj se nalazi kuća, a koje sam vlasnik zbog utvrđivanja medje sa susjedom u svrhu podizanja zida ili ograde između nas odnosno da se tereni fizički odnijele. Parcela se nalazi na otoku Rab u naselju Palit a broj parcele koje sam vlasnik je /1. (Rab-Mundanije). Molim Vašu ponudu. Lijep pozdrav.
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, postojeći objekt je legaliziran, imam geodetski elaborat ali zbog nedovršenog 1. kata ne mogu dalje provesti objekt kroz zemljišne knjige.1. kat dovršavam te trebam uporabnu dozvolu, kako objekt nije uplanjen potreban geodetski elaborat za uporabnu dozvolu i daljnji postupak u katastru i gruntovnici, objekt se nalazi na Čiovu kod Trogira,k.č /1 k.o Okrug Gornji. Molim Vašu ponudu. Lijep pozdrav.
Geodeti, Geodeti
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštavani! Prije dva tjedna sam kupio poljoprivredno zemljište (šuma) kvadrata u Kontradi, KO Peroj. Naime, o čemu se radi. Uvidom u ARKOD, lokacija katastarske čestice br. 8/ bitno se razlikuje u odnosu sa stvarnom lokacijom na zemljištu. Iz ortofoto snimka je vidljivo, da je katastarska čestica 8/ na" krivom mjestu ucrtana/prikazana" u odnosu sa stvarnim mjestom gdje se nalazi. U prilogu dopisa, dostavljam Vam fotografiju čestice. Crvenim pravokutnikom je prikazana lokacija u ARKOD, a žutim pravokutnikom mjesto stvarne lokacije na zemljištu. Inače, stvarno stanje čestica u odvojku br. V u Kontradi se ne poklapa sa ARKOD-om. Molim za savjet. Hvala!
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, radi se o izmjeni pravomoćnog Rješenja o uvjetima građenja, no s obzirom da se na izmjene primjenjuje novi Zakon, potreban mi je geodetski projekt. Inače, posjedujem sve glavne/izvedbene projekte kao i PGP koji je potreban za RoUG. Projekt mijenjamo jer želimo smanjiti površinu kuće. Građevinska parcela je katastarska čestica /4, katastarska općina Lokve, nalazi se uz glavnu cestu prema Lokvarskom jezeru. Želim naglasiti da preferiram komunikaciju mailom jer trenutačno se nalazim u inozemstvu. Očekujem Vašu ponudu.