Opločnici
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 80,00 kn/m2
Raspon cijena 60,00 – 100,00 kn/m2
Postavljanje opločnika
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 80,00 kn/m2
Raspon cijena 60,00 – 100,00 kn/m2
Iskop i priprema terena za popločavanje dvorišta
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 140,00 kn/m2
Raspon cijena 110,00 – 160,00 kn/m2

Primjeri upita