Rubnjaci (postava, materijal)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 70,00 kn/m
Raspon cijena 55,00 – 85,00 kn/m
Asfalt 6 cm debljine (priprema, materijal, radovi)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 170,00 kn/m2
Raspon cijena 150,00 – 190,00 kn/m2

Primjeri upita