Rubnjaci (postava, materijal)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 70,00 kn/m
Raspon cijena 55,00 – 85,00 kn/m
Asfalt 6 cm debljine (priprema, materijal, radovi)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 170,00 kn/m2
Raspon cijena 150,00 – 190,00 kn/m2

Primjeri upita

Asfaltiranje, Asfaltiranje dvorišta
Sveti Ivan Zelina
Površina (u m2): 600
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Potrebna nam je ponuda za asfaltiranje parkirališta veličine cca m2 na istočnom prilazu Poslovnog tornja "ZAGREPČANKA", Zagreb, Savska cesta 41. Nemamo nekih posebnih zahtjeva, nema odvodnih kanala, bitno je napraviti dobar pad, radi prirodnog otjecanja oborinskih voda preko prilaza ( riječ je o dostavnom parkiralištu).
Asfaltiranje, Asfaltiranje dvorišta
Kupljenovo
Površina (u m2): 160
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Trebam pripremu (određeni navoz već postoji,ali treba vidjeti na licu mjesta) i asfaltiranje dvorišta cca m2.Uz to potrebno je postaviti cca 30 m pvc odvodnih cijevi(fi ),dva šahta (1 sabirni sa rešetkom ili poklopcem i jedan manji revizorni sa rešetkom),cca 8 m kanalice sa rešetkom i cca 5 m rubnjaka...
Varaždin
Površina (u m2): 33
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani, molim Vas ponudu za asfaltiranje parkirališta (prostora pred ogradom). Prostor je trenutno kompletno betoniran, ali je beton porozan na nekim dijelovima te "doštukavan" pa ne izgleda lijepo, inače služi svrsi. Zanima me da li je moguće asfaltirati direkt na beton bez postavljanja potrebne standardne podloge za asfalt. Dakle, trebao bi samo završni sloj, tj. čisti asfalt.