Treba vam rušenje objekta? Provjerite koliko košta i što ćete dobiti za tu cijenu.

Rušenje objekta
Prosječna cijena 500 kn/m2
Raspon cijena 350750 kn/m2

Zgrada se može rušiti iz dva razloga – zbog dotrajalosti ili prisilno, zbog bespravne gradnje. Cijena ovisi o različitim čimbenicima: veličini zgrade, (ne)dostupnosti zgrade, građevinskom materijalu, konstrukciji zgrade i slično. Navedena cijena odnosi se na rušenje četvornog metra površine. Najniža cijena po kojoj ćete platiti rušenje objekta je 350 kn/m2, a najviša 750 kn/m2.

Zatraži ponude!

Nedavni upiti za rušenje objekta

Iskopi, Iskopi
Koje usluge trebate?: Iskop kanala za instalacije i kanalizaciju
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Za nadograđeni dio kuće treba pomaknuti postojeće cijevi i šaht: 1. iskopati upojnu jamu i kanal koji od oluka vodi do nje (cca 5m) 2. iskopati kanal od postojećeg kanalizacijskog šahta do novog (cca 2 m dalje) 3. iskopati kanale od dvije kanalizacijske cijevi do novog šahta (ukupno cca 7 m) 3. iskopati kanal od kuće do mjesta na kojem će biti novi stup s električnim brojilom (cca 8 m) Radovi su dozvoljeni do 15.6. te do tog dana treba biti završen iskop.
Iskopi, Iskopi
Novigrad-Cittanova
Koje usluge trebate?: Iskop kanala za instalacije i kanalizaciju
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Za nadograđeni dio kuće treba pomaknuti postojeće cijevi i šaht: 1. iskopati upojnu jamu i kanal koji od oluka vodi do nje (cca 5m) 2. iskopati kanal od postojećeg kanalizacijskog šahta do novog (cca 2 m dalje) 3. iskopati kanale od dvije kanalizacijske cijevi do novog šahta (ukupno cca 7 m) 3. iskopati kanal od kuće do mjesta na kojem će biti novi stup s električnim brojilom (cca 8 m) Radovi su dozvoljeni do 15.6. te do tog dana treba biti završen iskop.
Sesvete
Koje usluge trebate?: Iskop temelja, Iskop kanala za instalacije i kanalizaciju
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Trebao bih na adresi sesvete, adamovec, rastrasirati zemlju od iskopa cca 50m3, zavrsiti drenazu, prebaciti nekoliko paleta crepa na susjednu parcelu, i u drugoj fazi iskop za temelj ograde iskop za strojarnicu u zemlji, i okno za vodomjer, iskop za dvije cisterne od po tisucu litara volumena. Unapred hvala, pozdrav
Zagreb-Susedgrad
Koje usluge trebate?: Drugo
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Potrebno je izvaditi korijen odrezane breze ispred kuće te na mjestu iskopanog korijena napraviti iskop dimenzija cca. cm x cm x cm (Š x V x D). Breza je odrezana na visinu oko 2 metra od zemlje kako bi postojala poluga za izvaditi korijen (priložena fotografija). Navedene radove bi trebalo obaviti unutar idućih 10-20 dana. Lokacija izvođenja radova je Podsused.
Jakovlje
Koje usluge trebate?: Drugo
Okvirni rok početka projekta: Odmah
1) Strojni iskop miješanog sloja tla "B i C" kategorije na parceli za biopročišćivač, upojni bunar, pripadne instalacije rovova i drenažu oko objekta. Predviđa se pretežno glinovit zemljani teren u skladu s čim se iskop vertikalnih stranica može vršiti 4:1 (cca 75°). Maksimalna dubina iskopa cca 2,5 m. Iskopani materijal se odlaže na parcelu radi ponovnog zatrpavanja. Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 2) Nabava, doprema, razastiranje i nabijanje tampona (nasip) šljunkom 0-30 mm s nabijanjem stišljivosti MS>30 MN/m2. Nasip se izvodi oko vanjskih zidova građevine. Uključivo planiranje finalne površine (sa točnošću ± 2 cm). Obračun prema m3 nasipanog materijala u zbijenom stanju. 3) Nabava materijala i Izrada drenaže oko objekta. Na izravnano i uređeno dno rova ugrađuje se podloga od betona MB 15 debljine cca 10 cm. Drenažne cijevi su tvornički proizvedene perforirane cijevi od tvrdog PVC profila mm. Drenažne cijevi se polažu na preuzetu podlogu, oblažu se filtarskim slojem od šljunka ili tucanika krupnoće 8-63 mm, te se oblažu geotekstilom odgovarajuće propusnosti. Uz kosi nagib iskopa na granici s zemljanim slojeva također se razvlači i polaže geotekstil. Rov se iznad drenažnog sloja ispunjava zrnatim kamenim materijalom (batudom) 4) Nabava i ugradnja podložnog betonskog sloja debljine 10 cm u tlu ispod bio pročišćivača i ispod zidova šahta upojnog bunara, te poda podruma u funkciji temeljne konstrukcije. Obračun po m3 ugrađenog betona C12/16. 5) Nabava materijala i ugradnja hidroizolacije poda i zidova podruma u sljedećim slojevima: - obrada prodora instalacija jednokomponentnom hidrofilnom vodonepropusnom pastom, čvrstoće prijanjanja min 2.5 N/mm2 - obrada kompletne površine (zidovi i podovi) sanacijskim reparaturnim mortom, kategorije CS IV prema HRN EN -1 ili jednakovrijedna norma. Nanošenje u jednom sloju do maksimalne debljine od 2,0 cm. - hidroizolacija od dvokomponentnog, visoko elastičanog cementnog morta za hidroizolaciju na pripremljenu, čvrstu, čistu i suhu podlogu. U prvi sloj se utiskuje alkalno otporna mrežica. 6) Nabava materijala i izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova podnožja u sklopu toplinske fasade (sustav ETICS). U obračun ulazi oblaganje fasadnih zidova i drugih vertikalnih konstruktivnih istaka. Stavka uključuje: ljepljenje izolacijskih ploča od stiropora (tip kao XPS) odgovarajućim ljepilom, zapunjavanje fuga u stiroporu poliuretanskim ljepilom, dodatno učvršćivanje ploča odgovarajućim pričvrsnicima (6-8 kom/m2). U jediničnu cijenu uključiti sav dodatni materijal prema uputama proizvođača koji se odnosi na spojeve vertikalnih i horizontalnih ravnina, obradu izolacije oko prozora i vrata s raznim uglovnim profilima i spojnim materijalom, brtvene i spojne trake na spoju s soklom. Obračun prema m2 ugrađene površine izolacije.
Zagreb
Koje usluge trebate?: Drugo
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Potrebno rušenje garaže površine cca 54 m2. Garaža je od cigle i ima betonsku deku. Nakon što se sruši garaža i odveze šuta, potrebno je napraviti iskop stana koji se nalazi u sutranu i fizički ga odvojiti od vrta zbog konstantne pojave vlage. Smjer iskopa pokazujuju strelice na slici. Jednostavan pristup s bagerom. s dvije strane. Zelenom bojom označen je potporni zid koji je potrebno napraviti. Potreban iskop cca 35 m2 (višak zemlje staviti u vrt kako bi se isti izravnao). Nakon toga potrebno izraditi potporni betonski zid dimenzija cca 30m dužine x 2m visine x 0.25 m širine. Također, unutar postojećeg projekta napravili bi i parking ispred kuće. Ukoliko ste zainteresirani za posao, predlažem susret da na lokaciji u bližoj budućnosti, kako bi vam objasnio sve detalje koje će vas zanimati. Radove planiramo odmah, a najkasnije u razdoblju od 7-9 mjeseca U privitku Vam šaljem slike postojećeg stanja. privici
Zagreb
Okvirni rok početka projekta: 1 - 3 mjeseca
Trebam uslugu rušenja i odvoza 4 kuće ( 2 prizemnice i 2 katnice ). Dimenzije su sljedeće 1.prizemnica 5x14m ,materijal puna cigla, krov salonit ploče. 2.prizemnica 4x10m, materijal puna cigla, krov od lima. 3.katnica 7x14m, materijal puna cigla, krov od crijepa. 4. katnica 4x10, materijal puna cigla, krov šindra. Osim Rušenja i odvoza,trebam uslugu čišćenja terena do zemlje.
Zagreb
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani. Molim vas ponudu za rušenje obiteljske kuće + 4 dodatna objekta (garaže i radionice) na lokaciji Gornji Bukovac III odvojak 8, Zagreb. (kuća vidljiva na google street view). Kuća je cca kvadrata, katnica. Objekti su prizemnice. Stara gradnja od cigle. Volio bi s radovima rušenja započeti u 9. mjesecu. Teren bi se trebao pripremiti za gradnju, dakle potpuno rušenje i odnošenje. Ne znam ulazi li nivelacija terena u cijenu ili se to ugovara posebno.
Zagreb
Okvirni rok početka projekta: Odmah
Poštovani! Posjedujem zemljište u Zagrebu na Bizeku koje je trenutno jako zapušteno. Zemljište ima m² te bi ga trebalo proći sa malčerom za zemlju (raslinje i drveće) i frezom za kamenje. Kamenje koje se nalazi u samoj zemlji je slično kamenju kakvo nalazimo u dalmatinskim krajevima i dosta je veliko. Teren bi trebalo pripremiti zbog gradnje objekta.
Zaprešić
Koje usluge trebate?: Iskop temelja
Okvirni rok početka projekta: Više od 3 mjeseca
Prema troškovniku arhitekta, kad su zemljani radovi u pitanju, navedeno je strojno skidanje humusa i zemlje u sloju debljine 20cm za 9m3; zatim iskop za trakaste temelje za 12m3; dobavu,nasipavanje i zbijanje sloja rešetanog šljunka između temelja objekta kao podloge za izvedbu slojeva podova. Radi se o 10 m3Prosječna debljina sloja je 25 cm.