3 najboljih ponuđača grilja Ilok

Super su radove napravili, sve je uredno odrađeno u zadanom vremenskom roku.
Goran K.
Zadovoljan sam kvalitetom i rokovima.
Tihomir R.