Šišanje žive ograde (niska živica)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 6,00 kn/m
Raspon cijena 5,00 – 7,00 kn/m
Šišanje žive ograde (živica do 120 cm visine)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 10,00 kn/m
Raspon cijena 9,00 – 11,00 kn/m
Šišanje žive ograde (visoka živica)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 35,00 kn/m
Raspon cijena 30,00 – 40,00 kn/m
Košnja trave - ravni teren
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 0,70 kn/m2
Raspon cijena 0,60 – 0,80 kn/m2
Košnja trave - padine
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 1,10 kn/m2
Raspon cijena 1,00 – 1,20 kn/m2
Planiranje vrta - izrada nacrta
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 5.000,00 kn/projekt
Raspon cijena 3.000,00 – 7.000,00 kn/projekt

Primjeri upita