Šišanje žive ograde (visoka živica)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 35,00 kn/m
Raspon cijena 30,00 – 40,00 kn/m
Šišanje žive ograde (živica do 120 cm visine)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 10,00 kn/m
Raspon cijena 9,00 – 11,00 kn/m
Šišanje žive ograde (niska živica)
za točnu cijenu
zatraži ponude
Prosječna cijena 6,00 kn/m
Raspon cijena 5,00 – 7,00 kn/m

Primjeri upita